Usluge

  1. Priključci za hidraulična creva
  2. Creva za hidrauliku
  3. Creva za industrijsku upotrebu – nafta, prehrana, hemija …
  4. Creva za visoke temperature
  5. Creva za rashladnu i klima tehnologiju
  6. Creva za vazduh, vodu, gorivo …
  7. Priključci i creva za pneumatiku
  8. Remont i izrada hidrauličnih creva
  9. Remont i izrada hidrauličnih klipova
  10. Izrada creva visokog pritiska 700 bara